‘Zorg voor de schepping’

NatuurGetrouw nieuw reformatorisch netwerk

Deze natuurrubriek is er voor iedereen, maar de aflevering van vandaag is in het bijzonder bedoeld voor reformatorische christenen. Speciaal voor hen is er namelijk een nieuwe ‘natuurorganisatie opgericht: NatuurGetrouw. Op DV 1 juni wordt er een startdag gehouden, dus reserveer de datum in je agenda!

Zwaar hangt de lucht tussen de statige, lommerrijke eikenbomen rond bioboerderij Het Paradijs, dik van damp in de lichte lenteregen na een warme dag. Het gevogelte in het lover laat zich er niet door weerhouden om te wedijveren in zangkwaliteit en volume. Merel, roodborst, vink en op de achtergrond een koerende houtduif vormen zonder bewuste afstemming een harmonisch concert.

In het weiland grazen drie brandrode koeien; de rest staat op stal. De volgende kamp staat vol lang gras – goed voor insecten, al dreigt witbol nu de overhand te nemen. Voor een oude schuur zijn jonge fruitbomen geplant en iets verderop ligt een akker klaar voor het gewas. De plek is symbolisch voor het nieuwe “Netwerk voor scheppingszorg”, waarin het “bebouwen en bewaren” – de opdracht die de eerste mens in het paradijs kreeg – een centrale rol speelt.

,,Er is een te grote tegenstelling gekomen tussen landbouw en natuur,” meent André van Reenen, de jonge Barneveldse IVN’er en vogelaar die als zodanig al eens in deze rubriek in beeld kwam en die nu betrokken is bij de communicatie-afdeling van NatuurGetrouw. ,,Natuur en landbouw zouden hand in hand moeten gaan en één van de doelen die wij ons stellen is verhalen vertellen van waar dat lukt. Maar ook op andere terreinen is het dringend nodig dat er oog komt voor de schepping, of het nu gaat over klimaat, milieu, afval… zo breed willen wij ook kijken. Het is heel vreemd dat veel reformatorische mensen helemaal niet bezig zijn met zorg voor de schepping.”

Zo denkt imker Kees Verrips uit Vaassen, eigenaar van De Werkbij in Veenendaal, er ook over. ,,Ik las een artikel van Evert-Jan Brouwer uit Gouda in jongerenblad Daniël over het belang van zorgvuldig omgaan met Gods schepping, en dat trof me. Dus ik heb contact met hem opgenomen en samen zijn we gaan zoeken: hoe kunnen we medechristenen rond dit thema met elkaar in contact brengen en een beweging op gang krijgen, en dit positioneren vanuit de Bijbel en de gereformeerde traditie?”

Hij denkt aan een verenigingsverband, met op termijn lokale afdelingen verspreid door het land. Nu is het zo dat er al een christelijke natuurbeschermingsorganisatie bestaat: A Rocha; maar die weet reformatorische kerken nauwelijks te bereiken. André: ,,De achterban daarvan is ongeveer ChristenUnie en die van ons SGP. Maar er is geen harde scheidslijn, je kunt ook bij allebei betrokken zijn.”

Ideeën voor hoe deze gedachten breder gedeeld kunnen worden zijn er genoeg. André werkt hard aan de opbouw van de webstek en het voorbereiden van andere communicatiekanalen. Kees ziet naast kennisoverdracht “in een zaaltje” ook graag dat mensen echt de natuur in gaan. Zo wil een andere Barnevelder, bomendeskundige Rinus Jansen, samen met een neef van André in de zomer excursies geven rond bomen, bloemen en vleermuizen.

Om (aspirant-)natuurliefhebbers bij elkaar te brengen en te laten meedenken over de toekomstplannen komt er op 1 juni in Vaassen een startdag (aanmelden via www.natuurgetrouw.nu) waarbij zowel rondleidingen in Verrips’ natuurtuin als lezingen zijn. Zo hoopt ds. M. van Reenen, die opgroeide in de Vallei, pastoraal werk deed in Lunteren en vijf jaar (2009-’14) in Ederveen stond, te spreken over “natuur en schriftuur”. De hersteld hervormde predikant is niet de enige min of meer bekende figuur bij NatuurGetrouw; ook bijvoorbeeld professor Henk Jochemsen uit Bennekom denkt mee. 

In het bos krijgen de zingende merels concurrentie van zwartkoppen en zanglijsters. Een pimpelmees vliegt naar zijn jongen hoog in een boomholte en de uitgeholde stamvoet van een Amerikaanse eik biedt een fijne schuilplek aan klein gedierte. Langs een smal paadje waar onparadijselijke muggenzwermen lang stilstaan minder prettig maken zijn berkentakjes begroeid met korstmosjes en de bodem met bladmossen, varens, grassen en vast nog veel meer. Morgen weer op pad?

Kees van Reenen

Artikel Barneveldse Krant