Woorden en daden

‘De aarde is boordevol hemel en elke struik staat in lichterlaaie van God’, dichtte Elizabeth Barrett Browning rond 1850 al. Vanuit Genesis 1 hebben we als christenen een prachtige scheppingsopdracht gekregen die ook in 2024 nog steeds actueel is.

We mogen ons verwonderen over het moois en schoons dat ons is toevertrouwd en we worden geroepen bewust te leven. De zorg voor de schepping heeft echter de laatste jaren veel discussies op doen laaien. In plaats van verwondering en blijdschap zien we juist veel boosheid en emoties.

Terwijl we elke dag aan veel moois voorbij lopen en soms gedachteloos consumeren. Wat zou het prachtig zijn als het werk van NatuurGetrouw bijdraagt aan bewustwording en verwondering en blijdschap in de zorg voor de schepping.

Ons leefgedrag heeft namelijk effect op de levens van de meest kwetsbare in deze wereld.
De gevolgen van het niet zorgdragen voor de schepping zijn merkbaar en voelbaar in landen waar Woord en Daad werkt. Boerin Salemata in Burkina Faso ziet haar oogsten mislukken door aanhoudende droogte. De kleine groene plantjes in de opengescheurde droge aarde bieden Salemata weinig hoop.

De overstromingen en stormen op de Filipijnen maken de boeren op de eilanden radeloos. De omgewaaide kokosbomen dwingt de boerengroep op het eiland Dolores na te denken over een ander verdienmodel.

De gevolgen van een slechte zorg voor de schepping krijgen zo een concreet gezicht. Woord en Daad brengt deze mensen al jarenlang in contact met christenen in Nederland. Tijdens deze gesprekken ontstaat er verbinding en wordt er nagedacht over leefgedrag zowel hier als daar.

Woord en Daad doet dit al jarenlang via gesprekken, presentaties en publicaties. Met het netwerk NatuurGetrouw worden krachten gebundeld en hoopt Woord en Daad op een mooie samenwerking.
Zoals het Afrikaanse spreekwoord zegt: ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!’
Woord en Daad hoopt en wenst dat door het netwerk NatuurGetrouw de verwondering en blijdschap zorg te dragen voor de schepping vergroot wordt!

Browning besluit haar gedicht met: ‘Enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en plukt bramen.’ Onze wens en hoop is dat wereldwijd de verwondering rond de schepping toeneemt en er veel schoenen worden uitgetrokken.

Rina Molenaar

Bestuurder Woord en Daad