Ligustrum

Toen ik hier pas woonde en uit het keukenraam keek, zag ik in de tuin onder andere een prachtige struik, een ligustrum. En daar was ik blij mee, want in tuinbladen werd die struik sterk aangeraden vanwege de trossen met zwarte bessen, die de winter door zouden blijven hangen en zo een kale wintertuin wat afwisseling zouden geven. Echter al gauw viel mij op, dat de struik vol zat met merels, die helaas driftig de bessen eruit pikten, zodat er van de bessen niet veel overbleef. Eerst vond ik dat teleurstellend, maar er over nadenkend, kwam ik tot de conclusie, dat het laatste, dat die bessen verdwijnen in de maagjes van merels, beter is, omdat dat de bedoeling van de Schepper en Onderhouder is met deze bessen en dat het sprak van Zijn zorg, zelfs voor de vogels. En een tuin vol met vogels heeft zeker ook zijn bekoring. En wat is de les hieruit? Er kunnen teleurstellingen zijn in ons leven en berekeningen die doorkruist worden, maar als we nu eens op de wijsheid des Heeren in al die dingen zouden zien, dan zouden we ook zien, dat ook dat wat eerst teleurstellend leek, toch een bedoeling heeft in ons leven, namelijk het zien van Gods liefde, waardoor Hij ons wil brengen aan Zijn voeten en ons wil leren, wat nu eeuwigheidswaarde heeft.

29-11-2002