Hoe moeten we ons verhouden tegenover de wolf?

Het is een complexe vraag hoe we ons moeten verhouden tegenover de wolf. De mens heeft inderdaad een hogere positie dan dieren, maar dat betekent niet dat we onverantwoordelijk met de natuur om mogen gaan. Als rechtvaardige rentmeesters moeten we zorgvuldig omgaan met alle leven op aarde, inclusief de wolf.
We mogen niet zijn als de huurling uit Johannes 10 die bij gevaar de schapen in de steek laat. Het is onze verantwoordelijkheid om onze kuddes goed te beschermen tegen wolven. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de wolf op eigen kracht in Nederland is gekomen en een belangrijke rol speelt in het ecosysteem.
Hoewel we tijdelijk het beheer over de aarde hebben, bezitten we de natuur niet. We moeten een balans vinden tussen bescherming van onze belangen en respect voor het natuurlijk leefgebied van de wolf. Door middel van preventieve maatregelen zoals omheiningen en schapen op stal zetten kunnen we schade door wolven beperken.