Ps. 8:2

O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij Die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.