Ps. 50:11

Al het gedierte des wouds is Mijne, de beesten op duizend bergen. Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij.