Ps. 24:1

De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.