Ps. 19:2

De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.