Nehemia 9:6

Gij zijt de HEERE, Gij alleen! Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en het heir der hemelen buigt zich voor U neder.

Geef een reactie