Mat. 6:26

Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve, gaat gij dezelve niet zeer veel te boven.