Deut. 25:4

Een os zult gij niet muilbanden als hij dorst.