Lev. 25:3-4

Zes jaren zult gij uw akker bezaaien en zes jaren uw wijngaard besnijden en de inkomst daarvan inzamelen. Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE, uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden.