Job 38:3-4

Gord nu als een man uw lendenen, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij. Waar waart gij toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.