Jesaja 45:18

Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, God Zelf, Die de aarde geformeerd, en ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Geef een reactie