Jes. 40:12

Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten, en van den hemel met de span de maat genomen, en heeft het stof der aarde gegoten in een maat, en het zilver of weegschaal gesteld, en heeft een goudsmid gehuurd, dat hij dien maken zou tot een god, voor hetwelk men nederbukt?