Jes. 28:24, 26

Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent en egt hij zijn land den gehelen dag?… Zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.