Hebreeën 1:10

En: Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn werken Uwer handen.

Geef een reactie