Handelingen 17:26

En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen; hunne bepaalde tijden, en de grenzen hunner woonsteden hebbende bepaald.

Geef een reactie