Gen. 1:31

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.