Amos 4:13

Want zie, Hij, Die de bergen formeert, en den wind schept, en den mens bekend maakt, wat zijn gedachte zij; Die den dageraad duisternis maakt, en op de hoogten der aarde treedt, HEERE, God der heirscharen, is Zijn Naam.

Geef een reactie