Job 12:7-10

Doch vraag toch het gedierte, en dat zal het u leren; en het gevogelte des hemels, en het zal het u te kennen geven; of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren; en de vissen der zee zullen het u verhalen. Wie weet niet onder deze allen, dat de hand des HEEREN dit doet? In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van al het vlees des mensen.