Een bijbelse opdracht

NatuurGetrouw is een netwerk dat zijn uitgangspunt neemt in de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. God maakt Zich aan ons bekend door twee boeken: de schepping en de Bijbel. Uit het tweede boek leren we wat nodig is om Hem te eren en zalig te worden.

Uit het eerste boek, de natuur, zien we hoe God deze wereld schiep, onderhoudt en regeert. Van dit prachtige boek zijn alle schepselen, groot en klein, de letters. Maar voor veel mensen is dit een weinig gelezen boek. Terwijl het zoveel van Gods heerlijkheid laat zien. NatuurGetrouw wil het lezen van dit boek bevorderen.

Onze visie laat zich samenvatten in vier woorden: scheppingsgeloof, scheppingsgebrokenheid, scheppingsverwondering en scheppingszorg.

Scheppingsgeloof

God heeft hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen, door Zijn woord, op volmaakte wijze en tot Zijn eigen eer. Hij houdt alles in Zijn hand, Hij onderhoudt en regeert deze wereld. En Hij zorgt ook voor haar voltooiing. Het verlossingswerk van Christus gaat over de hele schepping. Daarom is er verwachting voor een herstel van de schepping, een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Scheppingsgebrokenheid

De mens heeft de zonde in de wereld gebracht, waardoor er een vloek gekomen is over de schepping. Sinds de zondeval heeft de mens niet voor de schepping gezorgd zoals het zou moeten. De verhoudingen met onze medeschepselen zijn verstoord. Dat zien we op het terrein van milieu, klimaat, leefomgeving en biodiversiteit. Bekering, een vernieuwd hart, betekent dat niet alleen onze relatie met God en de naaste, maar ook met onze medeschepselen en de natuur hersteld wordt.

Scheppingsverwondering

Om als mensen trouw te kunnen zijn aan onze roeping tot scheppingszorg, is verwondering nodig. Ook na de zondeval blijft de schepping nog Gods heerlijkheid tonen. Dat vraagt om erkenning en aanbidding van de schoonheid en diversiteit van Zijn scheppingswerk. De schepping is ook een grote bron van praktisch en geestelijk onderwijs. Ondanks de lelijke vlekken die in het boek van de schepping staan, kunnen we daaruit nog steeds veel lessen trekken.

Scheppingszorg

God heeft ons in deze wereld een bijzondere opdracht gegeven, als rentmeester en hovenier. Om voor de medeschepselen te zorgen uit Gods Naam. Die opdracht geldt ook na de zondeval. Het besef van de gebrokenheid maakt deze roeping niet minder maar juist meer. Op alle terreinen van het leven zal onze leefstijl minder belastend en vernielend moeten zijn, en juist gericht op herstel en versterking. In één woord: NatuurGetrouw!

Recente artikelen

Artikel RD

Onder de indruk van de schepping naar de kerk gaan

Afgelopen Hemelvaartsdag werd onze jongste zoon geïnstalleerd als scout. Zo’n installatie is bijzonder om mee te maken. Het is een…

Artikel ND

Dit reformatorische netwerk wil meer aandacht voor natuur

Aandacht voor de natuur schiet er in de reformatorische wereld vaak bij in, zeggen de initiatiefnemers van NatuurGetrouw. Dus willen…

Ds. C.J. Meeuse

Liefde tot de natuur

Het is niet goed te begrijpen als mensen die zeggen God lief te hebben, geen hart hebben voor de natuur….