Kerken

Kerkelijke activiteiten

De kerkelijke gemeente is ons geestelijke thuis. We horen daar elke zondag de woorden van het eeuwige leven. De gemeente helpt ons om als christen onze roeping concreet te maken. NatuurGetrouw reikt kerkelijke gemeenten de hand bij het organiseren van activiteiten rond zorg voor de schepping. Bijvoorbeeld het doordenken van onze Bijbelse roeping, het handen en voeten geven aan liefde tot de natuur of het bewust vormgeven van een levensstijl die rekening houdt met de natuur.

Je kunt contact opnemen met NatuurGetrouw voor het meedenken over een gemeenteavond of -dag, jeugdactiviteiten of catechisatielessen. In ons netwerk beschikken we ook over enthousiaste, deskundige sprekers.

Vorming en toerusting

Onze wens is om met NatuurGetrouw bij te dragen aan vorming en toerusting van ambtsdragers, docenten en jeugdwerkleiders. Zodat we, gedragen door een helder Bijbels-theologisch kader, weten wat zorg voor de schepping inhoudt! We zoeken contact met kerkverbanden om hier invulling aan te geven. Denk aan modules voor theologische opleidingen, ambtsdragerscursussen en curssen voor jeugdwerkleiders.