Ik geloof in de almachtige Schepper

Waarom zou een christen zich druk maken om scheppingszorg? Omdat hij belijdt: ‘Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper’. Niets op deze wereld is van ons maar alles is van de Heere. Wie Hem lief krijgt, krijgt ook Zijn werk lief. Wie ziet hoe Hij zorgt, verlangt er naar om ook zorgzaam te zijn.

Helaas merk ik dat het geestelijke en het natuurlijke nogal eens van elkaar gescheiden worden. Daarom ben ik blij met het initiatief NatuurGetrouw. Het is goed dat christenen zich bezinnen op de roeping die zij hebben in Gods schepping.

Ik hoop dat dit een positief effect mag hebben op andere christenen. Zij moeten niet het belangrijkste vergeten: verzoening met God door Christus. Maar het is wel wenselijk dat zij dit beter leren verbinden met de praktijk van het leven in Gods schepping.


Ik hoop dat dit initiatief ook een positieve uitstraling mag hebben naar buiten toe. Er zijn veel mensen die zich zorgen maken over de toestand van natuur en klimaat maar daarbij in het aardse blijven steken. Hoe belangrijk is een goed getuigenis van christenen die leven bij de kern van het Evangelie maar dit ook verbinden met liefdevolle scheppingszorg.


Ik ben de Heere dankbaar dat ik ouders heb ontvangen die mij hierin voor gingen. Van hen leerde ik liefde voor de levende natuur (’s nachts uit bed om vogelzang te luisteren) en zorgvuldige omgang met bezit (tweedehands kopen in de tijd vóór kringloopwinkels en Marktplaats). Niet iedereen heeft zulke voorbeelden in directe omgeving, daarom hoop ik dat door NatuurGetrouw velen zulke voorbeelden leren kennen.

De schepping is geen doel op zich, het gaat om de Schepper. Mijn wens is daarom, dat het leven in de schepping een middel mag zijn om meer zicht te krijgen op de Schepper, Die in Christus een zorgzaam Vader is voor ieder die in Hem gelooft.

Ds. M. van Reenen

Predikant HHG Urk