Contact

Enthousiast over NatuurGetrouw? Wil je in contact komen met onze mensen? Wellicht bijdragen aan onze activiteiten? Lid worden? Stuur je bericht naar info@natuurgetrouw.nu en wij proberen snel contact met jou op te nemen.

Waarom NatuurGetrouw?

NatuurGetrouw is een netwerk dat zijn uitgangspunt neemt in de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. God maakt Zich aan ons bekend door twee boeken: de schepping en de Bijbel. Uit het tweede boek leren we wat nodig is om Hem te eren en zalig te worden. Uit het eerste boek, de natuur, zien we hoe God deze wereld schiep, onderhoudt en regeert. Van dit prachtige boek zijn alle schepselen, groot en klein, de letters. Maar voor veel mensen is dit een weinig gelezen boek. Terwijl het zoveel van Gods heerlijkheid laat zien. NatuurGetrouw wil het lezen van dit boek bevorderen.

Aanmelden voor activiteit

Aanbieden van activiteit

Nieuwsbrief ontvangen