Citaten

‘Iedereen moet bedenken dat hij over alles wat hij bezit, de rentmeester van God is. Zo zal het gebeuren dat hij zich niet lichtzinnig gedraagt, noch door misbruik bederft waarvan God wil dat het bewaard wordt’.

Calvijn

Over Gen. 2:15

‘De HEERE heeft Zich in Zijn werken verblijd in het begin, toen Hij rustte op de zevende dag en zag dat alles zeer goed was. Tot op zekere hoogte doet Hij dit ook nu, daar waar schoonheid en reinheid de zondeval hebben overleefd, en Hij zal het nog ten volle doen, als de aarde vernieuwd en van het spoor van de slang gereinigd zal zijn.’

C.H. Spurgeon

Over Psalm 104, De Psalmen Davids

‘Wie een akker bezit, moet de jaarlijkse vrucht ervan trekken en erop toezien dat hij de grond niet door zorgeloosheid laat uitputten. Hij moet zich erop toeleggen om die akker aan de nakomelingen over te dragen zoals hij hem heeft gekregen, of nóg beter bebouwd. Laat hij zo de vruchten ervan eten, zonder toe te laten dat iets door overvloedig gebruik vervalt of door verwaarlozing bederft’.

Calvijn

Over Gen. 2:15

‘God, de oneindig grote God, heeft een teer oog op Zijn schepping. Hij beveelt ons om hun pleitbezorger te zijn tegen harteloze wreedheden: ‘Open uw mond voor de stomme’ (Spreuken 31:8). Hij Die niets haat wat Hij zelf geschapen heeft, zal onderzoek doen naar het vergoten bloed. Hij zal het kwaad hun aangedaan, rechtzetten. Hij zal hun genadeloze meesters en onmenselijke onderdrukkers bezoeken met tekenen van Zijn rechtvaardige ongenoegen.’

Octavius Winslow

Over Rom. 8:22

‘Onze zorg voor de stomme dieren moet altijd beschouwd worden als een test van onze gesteldheid en ons karakter. Geen mens kunnen we vertrouwen op zijn medemenselijkheid als hij niet menselijk is in zijn gevoelens voor de lagere schepselen’.

Octavius Winslow

Over Rom. 8:22

‘De Heere wenst dat de orde die Hij vanaf het begin gesteld heeft voort zal blijven gaan in het wettig gebruik van Zijn gaven… Als Hij ziet dat Zijn zegeningen verontreinigd worden door onze verdorvenheden, zal Hij ophouden er een welbehagen in te hebben.’

J. Calvijn

Over Psalm 104

‘Hoe treffend en ontroerend is Gods tere aandacht voor de lagere schepselen, zoals blijkt uit Zijn Woord: ‘De dorsende os zult gij niet muilbanden’ (Spreuken 12:10). ‘Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat er leeft’ (Psalm 145). ‘Hij geeft aan de beesten Zijn voedsel en aan de jonge raven als zij roepen’ (Psalm 147).

Octavius Winslow

Over Rom. 8:22

‘Zij die deze aarde doen zuchten onder de last van hun goddeloosheid, die God zo vervult met Zijn schatten, verdienen om ervan verdaan te worden’.

Matthew Henry

Over Ps. 104:35

Recente artikelen

Artikel RD

Onder de indruk van de schepping naar de kerk gaan

Afgelopen Hemelvaartsdag werd onze jongste zoon geïnstalleerd als scout. Zo’n installatie is bijzonder om mee te maken. Het is een…

Artikel ND

Dit reformatorische netwerk wil meer aandacht voor natuur

Aandacht voor de natuur schiet er in de reformatorische wereld vaak bij in, zeggen de initiatiefnemers van NatuurGetrouw. Dus willen…

Ds. C.J. Meeuse

Liefde tot de natuur

Het is niet goed te begrijpen als mensen die zeggen God lief te hebben, geen hart hebben voor de natuur….