Matthew Henry Bij Ps. 104:35

‘Zij die deze aarde doen zuchten onder de last van hun goddeloosheid, die God zo vervult met Zijn schatten, verdienen om ervan verdaan te worden’.