Octavius Winslow over Rom. 8:22

‘Hoe treffend en ontroerend is Gods tere aandacht voor de lagere schepselen, zoals blijkt uit Zijn Woord: ‘De dorsende os zult gij niet muilbanden’ (Spreuken 12:10). ‘Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat er leeft’ (Psalm 145). ‘Hij geeft aan de beesten Zijn voedsel en aan de jonge raven als zij roepen’ (Psalm 147).