Calvijn, Schriftuitleg bij Gen. 2:15

‘Iedereen moet bedenken dat hij over alles wat hij bezit, de rentmeester van God is. Zo zal het gebeuren dat hij zich niet lichtzinnig gedraagt, noch door misbruik bederft waarvan God wil dat het bewaard wordt’.