J. Calvijn over psalm 104

‘De Heere wenst dat de orde die Hij vanaf het begin gesteld heeft voort zal blijven gaan in het wettig gebruik van Zijn gaven… Als Hij ziet dat Zijn zegeningen verontreinigd worden door onze verdorvenheden, zal Hij ophouden er een welbehagen in te hebben.’