Spurgeon 104

‘De HEERE heeft Zich in Zijn werken verblijd in het begin, toen Hij rustte op de zevende dag en zag dat alles zeer goed was. Tot op zekere hoogte doet Hij dit ook nu, daar waar schoonheid en reinheid de zondeval hebben overleefd, en Hij zal het nog ten volle doen, als de aarde vernieuwd en van het spoor van de slang gereinigd zal zijn.’