Boeken

En God schiep

Over dieren en rentmeesterschap

Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt. Het onderwerp komt in de prediking echter weinig aan de orde, hoewel de Bijbel veel teksten bevat...

Creation care

From Genesis to Revelation, the Bible reveals a God whose creative power and loving care embrace all that exists, from earth and sky and sea to every creeping, crawling, swimming, and...

Laat de aarde juichen

Planten, dieren en andere schepselen zijn er tot eer van God. Ze hebben betekenis, zelfs al zouden mensen er geen waarde aan hechten. Wij zijn de aarde echter steeds meer gaan...

Oog voor de schepping

De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde

Duurzaamheid, is dat geen links idealisme? Kan een reformatorisch christen warmlopen voor het behoud van natuur en milieu? De schrijver van dit boekje zoekt in de Bijbel naar antwoord hierop. Hij...

De waakzame grutto

Loerend loopt een ooievaar door het grasland, op zoek naar een lekker hapje. Een prachtig gezicht, maar schijn bedriegt. Twee grutto’s laten hun alarmerende roep horen, bezorgd over het leven van...