Ds. M. van Reenen

Ik geloof in de almachtige Schepper

Waarom zou een christen zich druk maken om scheppingszorg? Omdat hij belijdt: ‘Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper’. Niets op deze wereld is van ons maar alles is van de Heere. Wie Hem lief krijgt, krijgt ook Zijn werk lief. Wie ziet hoe Hij zorgt, verlangt er naar om ook zorgzaam te […]