Ds. J. Belder

Rentmeester

Liefde, zorg en eerbied voor Gods schepping zijn geen linkse hobby. Iedere oprechte christen kent de verwondering van de psalmdichters die op hoge tonen Gods majesteit en heerlijkheid in de schepping bejubelen. De Nederlandse Geloofsbelijdenis beveelt ons twee bijzondere boeken ter bestudering aan: het boek van de Schriftuur en dat van de natuur. Wie leest […]