Ds. C.J. Meeuse

Liefde tot de natuur

Het is niet goed te begrijpen als mensen die zeggen God lief te hebben, geen hart hebben voor de natuur. Die is toch Gods scheppingswerk, waarin Hij veel van Zijn grootheid toont? Onze natuurlijke blindheid Op de verkennende avonden voor NatuurGetrouw hebben we het ook gehad over de gevolgen van de zondeval en één daarvan […]