Lees meer

Zorg voor de schepping

NatuurGetrouw is een netwerk van christenen met hart voor de natuur. Wat ons verbindt is eerbied voor Gods scheppingswerk. In een gebroken wereld zetten we ons in voor een zorgzame omgang met de natuur.

Het boek van de natuur

God maakt Zich bekend door twee boeken: de schepping en de Bijbel. Uit het tweede boek leren we wat nodig is om Hem te eren en zalig te worden. In het eerste boek zien we hoe God deze wereld schiep, onderhoudt en regeert. Van dit prachtige boek zijn alle schepselen, groot en klein, de letters.

Wie we zijn

NatuurGetrouw brengt christenen samen in de verwondering over Gods schepping. Wij inspireren elkaar om zorgzaam om te gaan met die schepping. Om trouw te zijn aan de opdracht die God ons geeft.

Wat we doen

Met NatuurGetrouw dragen we bij aan bewustwording in reformatorische kerken, scholen en gezinnen. Om zo aan onze opdracht handen en voeten te geven. Jij kunt aan ons netwerk bijdragen met jouw liefde voor en kennis van de natuur.

Gods schepping is in nood

Welkom bij NatuurGetrouw, een netwerk dat eerbied voor de schepping wil bevorderen. Als reformatorische christenen rusten we elkaar toe in de liefde voor het werk van Gods handen.  

De gevolgen van de zondeval raken de hele schepping. ‘Het ganse schepsel zucht en is en is tezamen als in barensnood tot nu toe’ (Romeinen 8:22). Binnen NatuurGetrouw reiken praktijkmensen, jongeren, deskundigen en kerkelijke leiders elkaar de hand. Om in een gebroken werkelijkheid de zorg voor de schepping inhoud te geven. Sluit je aan en draag bij!

Bedankt voor je komst!

Terugblik startdag NatuurGetrouw

Zaterdag 1 juni hebben we onze startdag gehouden. We mochten ruim 150 mensen ontmoeten met inspirerende verhalen, goede ideeën en in verbondenheid in natuur en schriftuur. Bedankt voor jullie komst! Op een later moment hopen we bevindingen en suggesties te delen via de nieuwsbrief en de website. We hopen op een duurzame groei van het netwerk en een vervolg in de toekomst.

Activiteiten

Excursie

Zoveel mooie vogels, vlinders en planten

Slikken van de Heen, Sint Philipsland

Zaterdag 27 juli

Lezing

Zorg voor Gods schepping

Ger. Gem. Woerden

06-09-2024

Excursie

Wilde planten langs de weg

Barneveld

Zomer

Bijbeltekst van de dag

Hoe menigvuldig zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van Uw goederen.

Ps. 104:24

Recente artikelen

Artikel RD

Onder de indruk van de schepping naar de kerk gaan

Afgelopen Hemelvaartsdag werd onze jongste zoon geïnstalleerd als scout. Zo’n installatie is bijzonder om mee te maken. Het is een…

Artikel ND

Dit reformatorische netwerk wil meer aandacht voor natuur

Aandacht voor de natuur schiet er in de reformatorische wereld vaak bij in, zeggen de initiatiefnemers van NatuurGetrouw. Dus willen…

Ds. C.J. Meeuse

Liefde tot de natuur

Het is niet goed te begrijpen als mensen die zeggen God lief te hebben, geen hart hebben voor de natuur….